Občni zbor 2016

Odbojkarski klub Triglav Kranj

na podlagi 19. člena statuta društva sklicuje izvršni odbor društva redni občni zbor v ponedeljek, 5. septembra ob 19:30 uri, v prostorih Športne dvorane Planina v Kranju.

Predviden dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Potrditev predloga dnevnega reda
  4. Poročila organov OK Triglav Kranj (izvršni odbor, disciplinska komisija, nadzorni odbor)
  5. Volitve organov OK Triglav za naslednje mandatno obdobje
  6. Spremembe statuta
  7. Predstavitev programa dela
  8. Razno in zaključek občnega zbora