Občni zbor

V četrtek, 21. junija, ob 19. uri vabimo vse članice in člane na občni zbor Odbojkarskega kluba Triglav Kranj.

Na podlagi 19. člena statuta Odbojkarskega kluba Triglav Kranj  izvršni odbor društva sklicuje redni občni zbor v četrtek, 21. junija ob 19:00 uri na lokaciji Rekreativnega centra Bor v Preddvoru pri Kranju.

Predviden dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov občnega zbora
 2. Potrditev predloga dnevnega reda
 3. Poročila organov OK Triglav Kranj
  • izvršni odbor – delovno in finančno poročilo 2017/18
  • poročilo disciplinske komisije
  • poročilo nadzornega odbora
 4. Sprememba IO OK Triglav
 5. Program dela 2018/19
 6. Razno in zaključek občnega zbora