Občni zbor društva

V četrtek, 8. aprila 2021, vabimo vse člane na občni zbor društva. Zaradi ukrepov ob epidemiji, ki še vedno trajajo in bodo v teh dneh še zaostreni, lahko v skladu s priporočili občne zbore izvedemo tudi elektronsko ali dopisno. Tako bo občni zbor OK Triglav Kranj potekal preko spleta in sicer preko platforme “Google Meet”.

Začetek je predviden ob 19.30. Povezave za dostop: link na Občni zbor.

Udeleženci bodo prejeli tudi povezavo do spletne forme, kjer se bo beležila prisotnost in se bo lahko glasovalo o predlaganih sklepih. Povezava do spletne forme: glasovnica Občni zbor

Predlog dnevnega reda:

  1. Predstavitev dnevnega reda
  2. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
  3. Poročilo o delu 2019/20
  4. Izvolitev novih organov društva
  5. Predstavitev načrta dela 2020/21
  6. Sprememba statuta društva (varstvo osebnih podatkov)
  7. Razno