Poslanstvo kluba

Mladim v mestni občini Kranj in tudi v širši okolici želimo omogočiti:

    – kvalitetno preživljanje prostega časa, 
    – zdrav in skladen telesni in duševni razvoj,
    – razvijanje pozitivnih osebnostnih lastnosti in s tem 
    – prispevek k celovitemu napredku družbenega okolja.
 
Z uresničevanjem visoko zastavljenih tekmovalnih ciljev si prizadevamo ustvariti temelje za: 
   
    – popularizacijo športa in s tem vadbe odbojke,
    – množičnost, ki je pogoj za selekcijski proces,
    – kvalitetno in strokovno podprto vadbo z lastnimi strokovno usposobljenimi kadri
    – prepoznavnost odbojke v Kranju in s tem dodati prispevek k širši prepoznavnosti mesta in mestne občine Kranj.
 
V sodelovanju s sponzorji, donatorji in drugimi družbenimi subjekti skušamo zagotavljati obojestransko uresničevanje ciljev in interesov.