Sodelovanje Gimnazije ESIC z odbojkarskimi klubi

sodelovanjeOnKranj, 26. januarja. V šolskem letu 2010/11 pripravljajo v Gimnaziji ESIC prvič vpis v odbojkarski razred. Za sodelovanje so se povezali s tremi odbojkarskimi klubi: Odbojkarski klub Triglav Kranj, Ženski odbojkarski klub Triglav Kranj in Odbojkarski klub UKO Kropa. Cilj povezovanj je dijakom omogočiti optimalne pogoje za učenje in trening. Obremenitve športnikov se iz leta v leto povečujejo, usklajevanje treningov, tekmovanj in šole pa za starše in dijake postaja vse večji problem. Zato so se odločili, da v enem razredu zberejo dijake in dijakinje, ki se ukvarjajo z odbojko. Povezovanje dijakov s z istimi cilji omogoča lažje spremljanje dejavnosti v šoli in pri odbojki, dijaki imajo podobna razmišljanja in interese, zato se tudi med seboj bolj razumejo.